29 - 30 Ιουνίου, 2024 Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
paediatric@psf.org.gr
psf.org.gr

Θεματολογία

Ενδεικτικές θεματικές Ενότητες

Αναπνευστική Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

Μυοσκελετική Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

Νευρολογική Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

Ειδικά Θέματα

Διεπιστημονική διαχείριση Παιδιατρικού ασθενούς

Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία στο Νοσοκομειακό περιβάλλον

Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία στο Σχολικό περιβάλλον

Φυσικοθεραπεία στον Εφηβικό πληθυσμό

Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία σε Ρευματικά Νοσήματα

Κλινικός Συλλογισμός και Αξιολόγηση στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

Διεπιστημονική προσέγγιση Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος