29 - 30 Ιουνίου, 2024 Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
paediatric@psf.org.gr
psf.org.gr

Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών

Έλεγχος πορείας εργασίας διημερίδας
Για να παρακολουθήσετε το αποτέλεσμα της αξιολόγισης της εργασίας, θα πρέπει να εισέλθετε (Login), χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που ζητούνται παρακάτω.
Υποβολή Περίληψης Εργασίας, & e-poster
Εάν έχετε εγγραφεί ήδη (είτε έχετε υποβάλλει εργασία), εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία για είσοδο (login)
Το email σας
Κωδικός πρόσβασης

Εγγραφή στη πλατφόρμα

Ονοματεπώνυμο
Το email σας (θα χρησιμοποιηθεί ως User name-όνομα χρήστη)
Κωδικός πρόσβασης (Password για την είσοδό σας στο σύστημα)
Πληροφορίες υποβολής

1η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΦ,

 29 & 30 Ιουνίου, 2024.

«Εξελίξεις/Προκλήσεις στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία, Καινοτομίες και Αναδυόμενες Τάσεις»

 

Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών /εισηγήσεων ως ομιλητές


Η Επιστημονική Επιτροπή δέχεται περιλήψεις για παρουσιάσεις εργασιών σχετικών  με τα θέματα της Διημερίδας αλλά και σε όποιο άλλο θέμα σχετικό με τη Φυσικοθεραπεία.

Κάθε εγγεγραμμένο μέλος στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, έχει δικαίωμα υποβολής εργασίας (στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα) για συμμετοχή με αναρτημένη ή ελεύθερη ανακοίνωση στην 1η Διημερίδα του Επιστημονικού Τμήματος Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας, στις 29-30 Ιουνίου 2024 στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό εργασιών στις οποίες μπορεί να συμμετέχει κάποιος ως συγγραφέας, αλλά προτείνεται τουλάχιστον σε μία ανακοίνωση να συμμετέχει ως ομιλητής.

Τουλάχιστον ο ένας συμμετέχοντας από τη συγγραφική ομάδα πρέπει να έχει εγγραφεί ως σύνεδρος για την υποβολή της εργασίας. Προτείνεται ο ομιλητής (παρουσιάζων).

Οι ανακοινώσεις διακρίνονται σε προφορικές (oral presentations).

Ημερομηνία υποβολής των Περιλήψεων Μπορείτε να υποβάλλετε την περίληψη από την Τετάρτη 01 Μαΐου 2024 μέχρι την Κυριακή 26 Μαΐου 2024.

Η περίληψη πρέπει να είναι πρωτότυπη εργασία, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί ή ανακοινωθεί στο παρελθόν. Οι περιλήψεις υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου και σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν. Στο κείμενο, στην συγγραφική ομάδα υπογραμμίζεται ο ομιλητής.


Διαδικασία Ελέγχου των Περιλήψεων


Η γραμματεία της Διημερίδας θα σας αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιστολή που θα επιβεβαιώνει την λήψη και την αποδοχή ή απόρριψη της περίληψής σας. Η Επιστημονική Επιτροπή της Διημερίδας με επικεφαλή την Πρόεδρο είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των εργασιών. Οι συγγραφείς έχουν το δικαίωμα επιλογής παρουσίασης της εργασίας τους από την έδρα (oral). 


Πολιτική Απόσυρσης του Ομιλητή


Εάν ένας συγγραφέας αδυνατεί να παρουσιάσει την εργασία πρέπει να πληροφορήσει γραπτώς τη Γραμματεία της Διημερίδας εντός δύο εβδομάδων μετά τη λήψη της αποδοχής της εργασίας του, ώστε η εργασία να αποσυρθεί και να αναπληρωθεί.


Προφορικές Παρουσιάσεις


Οι προφορικές ανακοινώσεις παρουσιάζονται στο ακροατήριο με τη μορφή εισήγησης, διάρκειας 10 λεπτών με προσθήκη άλλων 2 λεπτών για συζήτηση με τους συνέδρους. Η συγγραφική ομάδα μπορεί να απαρτίζεται από ένα ή περισσότερα άτομα, αλλά η παρουσίαση πραγματοποιείται από ένα άτομο. Το ονοματεπώνυμο αυτού που παρουσιάζει την εισήγηση υπογραμμίζεται όπου η εργασία προβάλλεται καθώς και στην υποβολή της.


Μορφοποίηση Περιλήψεων   


Όλες οι υποβαλλόμενες περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με την διαδικασία και τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από την Επιστημονική Επιτροπή και αναφέρονται αναλυτικά στο αρχείο ΟΔΗΓΙΕΣ_ΓΙΑ_ΤΗ_ΣΥΝΤΑΞΗ_ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ενώ επίσης επισυνάπτεται και Ηλεκτρονικό_Προσχέδιο_Υποβολής

Οδηγίες για την υποβολή online

  • Διαβάστε τις οδηγίες για την υποβολή.
  • Προσαρμόστε την περίληψη σας σύμφωνα με τις οδηγίες για τη μορφοποίηση κειμένου χρησιμοποιώντας το αρχείο Ηλεκτρονικό_Προσχέδιο_Υποβολής
  • Σιγουρευτείτε ότι η περίληψη σας είναι έτοιμη προς δημοσίευση πριν συνεχίσετε.
  • Συμπληρώστε τα στοιχεία που σας ζητούνται (συγγραφείς, ιδιότητα, ίδρυμα κλπ)     
  • Τοποθετήστε το αρχείο με την περίληψη σε μορφότυπο Word στο "Τμήμα περιλήψεων".
  • Επιλέξτε προτιμώμενη θεματική ενότητα και μορφή παρουσίασης.
  • Αποστείλετε  το κείμενο.

 

Οι εισηγητές εφόσον επιθυμούν η εργασία τους να δημοσιευθεί στο Περιοδικό Φυσικοθεραπεία του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ISSN: 2732-9534, καλούνται να παραδώσουν ολοκληρωμένη την ανακοίνωσή τους μέχρι τις 14 Ιουνίου 2024. 

Η μορφή και ο τρόπος υποβολής των γραπτών εργασιών θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του περιοδικού: 

https://journal.psf.org.gr/authors_info.php

Σημειώνεται ότι η αποδοχή της περίληψης, ως ανακοίνωση στη Διημερίδα, δεν σημαίνει και την αποδοχή του τελικού κειμένου προς δημοσίευση στο περιοδικό Φυσικοθεραπεία του ΠΣΦ.